گالری تصاویر

محصولی خاص از شرکت ورنا صنعت نوتریکا ( کولپاک ) :

کاور صداگیر کمپرسو

طراحی و تولید کاور صداگیر کمپرسور برای نخستین بار در ایران برای شرکت تهویه و سایر شرکتهای تهویه مطبوع .
از سه سال گذشته تا کنون بیش از دویست عدد از این کاورها تولید و بر روی کمپرسورهای چیلر نصب شده اند . این کاورها برای کمپرسورهای اسکرو و اسکرال در سایزهای بسیار بزرگ، بزرگ،متوسط و کوچک تولید میشوند .
این محصول در ایران کاملا تک سورس میباشد .
بدین وسیله آمادگی خود را جهت طراحی و تولید این محصول برای صنایع مختلف اعلام می دارد.

A special product from Vorna Sanat Nutrica (coolpak):
Design and production of compressor silencer cover for the first time in Iran for Tahvieh company and other air conditioning companies.
Since the last three years, more than two hundred of these covers have been produced and installed on chiller compressors. These covers for screw and scroll compressors are produced in very large, large, medium, and small sizes.
This product is a completely single source in Iran.
hereby declares its readiness to design and produce this product for various industries.