مزایای استفاده در پاییز و زمستان

بیشترین میزان آلودگی هوا ، پراکنش ریزگرد ، وارونگی هوا و سایر آلاینده ها در پاییز و زمستان است .

از طرف دیگر بدلیل بسته بودن پنجره ها در این فصول ، نه تنها این آلاینده ها درون خانه باقی میمانند،بلکه سایر آلودگی ها از قبیل مونواکسید کربن حاصل از اجاق گاز ، بازدم افراد (و یا احتمالا حیوانات خانگی) نیز به آنها افزوده شده و هوایی حتی ناسالم تر از هوای شهر ایجاد می شود. در این شرایط فقط کافی است چند بار در روز و هربار حدود یک دقیقه پنجره آشپزخانه را باز نموده و کولر مجهز به نانوفیلتر کولپاک را(بدون پمپ آب) روشن کنید تا با ورود هوای پاکیزه ، تمام آلودگیهای داخل به بیرون رانده شوند. مطمئن باشید چند ثانیه الی چند دقیقه روشن کردن کولردر روز، حتی در زمستان نیز موجب سرد شدن خانه نمیشود. در حقیقت این فیلتر ، کولر را تبدیل به دستگاه تصفیه هوا پرقدرت با راندمان بالا مینماید.

مهم ترین مزایای استفاده در پاییز و زمستان

  • فیلتراسیون شدیدتر هوا
  • جلوگیری از خروج انرژی گران بهای گرمایی و ورود سرما از راه دریچه کولر
  • عدم نیاز به پوشاندن کولر یا دریچه هاو ایجاد نمای زشت داخل ساختمان
  • راه اندازی کولر در بهار بدون ایجاد گرد و خاک متراکم که یکجا وارد ساختمان میشود
  • جلوگیری از ورود حشرات و سوسک


قابل استفاده بودن کولر برای مواقع ضروری پیش بینی نشده مانند از بین بردن بوهای ناخوشایند و یا تعدیل دما در میهمانی های پر جمعیت و…