فیلتر کولر
  • نصب ساده و آسان توسط همه افراد
  • جلوگیری از ورود گرد و خاک و ریزگرد به داخل ساختمان
  • جلوگیری از ورود دوده حاصل از آلودگی های شیمیایی و سوختهای فسیلی
  • جلوگیری از ورود حشرات موذی و سوسک
  • جلوگیری از ورود عوامل آلرژی زا مانند گرده گیاهان
  • جلوگیری از ورودآلودگی های ایجاد شده توسط خود کولر شامل: املاح و رسوب خشک شده آب،خرده ها و ریز گرد جدا شده از پوشال ، روغن و گریس جدا شده از موتور و شفت،خرده های جدا شده از تسمه، رنگهای جدا شده از بدنه کولر ، که همه آنها بسیار برای بدن زیان آور هستند
  • جلوگیری از خروج انرژی گران بهای گرمایی در زمستان و پاییز از راه دریچه‌های داخل ساختمان
  • از بین رفتن گرد وخاک و دوده از داخل ساختمان و سطوح و عدم نیاز به گردگیری
  • کاهش ورود صدا به داخل ساختمان
  • عدم نیاز به پوشاندن دریچه های کولر در زمستان و پاییز